Zoeken  |  Login

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten en codes. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Floricode Nieuws

Kopie-Orderresponse PlantConnect in gebruik (23-7-2014) Op 15 oktober a.s. gaat FloraHolland de kopie-Orderresponse vanuit PlantConnect doorvoeren.

Floricode in Bloem en Blad (21-7-2014) Iedere editie levert Leo Miedema een bijdrage in het kader van ter registratie aangeboden noviteiten. In deze rubriek wordt getracht nieuwigheden in de spotlights te zetten.

>>REGISTREREN
Kwekers

Registreren

Floricode registreert en beheert de naamgeving en de taxonomische beschrijving van producten en de botanische kenmerken. Als onderdeel van de registratie worden de producten gefotografeerd.

>>CODEREN

CODEREN

Floricode beheert codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt, waaronder de reglementaire kenmerken (VBN), de productcodering (VBN), de GPC codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GS1), logistieke middelen en procesvariabelen.

>>STANDAARDISEREN

STANDAARDISEREN

Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden ten behoeve van het elektronisch uitwisselen van commerciële, logistieke en financiële informatie.

>>DISTRIBUEREN

Distribueren

Floricode stelt alle informatie en haar producten en diensten ter beschikking via de Floricode website en organiseert bijeenkomsten en evenementen om de keten te informeren over de nieuwste ontwikkelingen.